Microciment Girona

Microciment

El Microciment fa possible realitzar contextes unificats, ja que podem dotar del mateix llenguatge decoratiu a sòls i parets. El Microciment és un morter d'altes prestacions, compost de ciments càlcics, sorres impalpables de marbre i aditius. Enguixats i Aïllaments Girona li permetrà realitzar projectes en Microciment a un preu molt assequible i acabats perfectes.

Característiques del Microciment

El Microciment és un material ideal per a aquells que volen fer reformes sense runes ni sorolls. Qualsevol acabat almenys el parquet es pot revestir amb Microciment sense demolicions evitant pols i molèsties als veïns.

Per si mateix l'acabat de Microciment no és lliscant pel que s'aplica perfectament sobre plats de dutxes, terres de banys, vores de piscines, etc. El Microciment és un dels materials únics que s'adhereixen perfectament sobre les rajoles creant un revestiment continu i sense juntes. Per això resulta ser una solució perfecta a l'hora de reformar la cuina i el bany de baix cost, sense des enrunaments ni sorolls deixant les parets llises.

El Microciment, malgrat el seu nom, no té perquè ser de color de ciment. Compta amb multitud de colors que es pot consultar a la nostra carta de colors.

Tenint un gruix tan sols de 3 mm és un producte que comprova la seva resistència servint com un revestiment perfecte per als sòls de molt trànsit: terrasses, cuines, banys, etc. No obstant això cal evitar arrossegar objectes pesats ni utilitzar coses punxants perquè el Microciment, com qualsevol altre tipus de revestiment perduri més temps.

La neteja de Microciment és ideal per als més mandrosos. Un drap humit passat per la superfície és més que suficient i per als llocs de més brutícia es pot utilitzar un detergent neutre o simplement sabó. No s'aconsella l'ús dels productes abrasius.

Segons el lloc de cobrir hi ha diferents tipus de Microciment. Per als interiors s'utilitza el producte clàssic que no és porós, però tampoc és llis com un cristall. Té una brillantor la intensitat depèn del tipus de vernissos de poliuretà (brillantor, setinat, mate) i es perceben les empremtes del treball amb plana que li dóna un color especial i únic.

Amb les capes adequades de poliuretà l'acabat de Microciment queda totalment impermeable. En ser col·locat per aplicadors professionals amb la capa pertinent de poliuretà adequat el Microciment està ben protegit de taques.

© 2021 Enguixats i Aïllaments Todos los derechos reservados
Producido por BeeDigital